Latvijas adrešu datubaze

Ābeles

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ābeles, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447